top of page
Biuro Rachunkowe Anna Zimoląg

Mary Monin Morrissey

" Nie czekaj, aż pojawi się coś dużego.           Zacznij w tym miejscu, w którym się znajdujesz, z tym co masz, a zawsze dojdziesz do czegoś wspaniałego."

BIURO RACHUNKOWE - ANNA ZIMOLĄG

Biuro Rachunkowe - Anna Zimoląg  świadczy kompleksowe usługi księgowe oraz kadrowo – płacowe na rzecz podmiotów prowadzących działalność gospodarczą zarówno osób fizycznych jak również spółek prawa handlowego.
 

          Anna Zimoląg - Właściciel :

 • absolwentka Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie o specjalności Zarządzanie finansami przedsiębiorstw - tytuł mgr inż. ,

 • absolwentka studiów podyplomowych na Akademii Ekonomicznej w Krakowie o specjalności Rachunkowość i Finanse,

 • absolwentka studiów podyplomowych na Uniwersytecie Jagiellońskim               w Krakowie o specjalności Zarządzanie i Audyt,

 • posiada certyfikat LRQA International Quality Auditor,

 • posiada kwalifikacje zawodowe potwierdzone Certyfikatem Księgowym nr 23013/2008 wydanym przez Ministra Finansów uprawniającym do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych,

 • posiada wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu księgowości, w takich branżach, jak : transport krajowy i zagraniczny, handel detaliczny i hurtowy, sprzedaż internetowa, IT, B2B, sklepy, hotele, restauracje, działalność developerska, zarządzanie nieruchomościami, usługi remontowo-budowlane, działalność produkcyjna oraz usługi.

        Serdecznie zapraszam do kontaktu i współpracy !

Przedmiot działalności

ROZLICZANIE
OSÓB
FIZYCZNYCH
 • sporządzanie zeznań podatkowych osób fizycznych – PIT,

 • sporządzanie rozliczeń podatkowych osób fizycznych z dochodów zagranicznych PIT-36/ZG  m.in. : z Niemiec, Austrii, Wielkiej Brytanii, Włoch, Norwegii, Holandii, Francji, Danii, USA, Kanady oraz Meksyku.

 • rozliczanie przychodów z najmu prywatnego,

 • składanie korekt deklaracji oraz deklaracji po terminie.

 
NOWE
FIRMY

 • przedstawiamy zasady współpracy z biurem,

 • uzgadniamy obieg dokumentów oraz terminy rozliczeń, 

 • nie prowadzimy usług doradztwa podatkowego, usług prawnych              ani innych usług doradczych

EWIDENCJE
NA POTRZEBY ROZLICZANIA PODATKÓW
 • prowadzenie rozliczeń ryczałtu ewidencjonowanego,

 • książki przychodów i rozchodów,

 • ewidencji na potrzeby rozliczania podatku VAT/JPK,

 • ewidencji wyposażenia, środków trwałych,

 • prowadzenie ksiąg rachunkowych krajowych osób fizycznych,

 • prowadzenie ksiąg rachunkowych spółek prawa handlowego.

DOKUMENTACJA KSIĘGOWA OBEJMUJE
 • sprawdzanie dokumentów pod względem formalnym i rachunkowym oraz wprowadzanie ich do systemu księgowego,

 • ustalanie wysokości zobowiązań podatkowych,

 • składanie deklaracji podatkowych do odpowiednich urzędów drogą elektroniczną,

 • zamknięcie ksiąg rachunkowych, sporządzenie bilansu, rachunku zysków i strat, informacji dodatkowej oraz złożenie ich do odpowiednich rejestrów sądowych drogą elektroniczną,

 • sporządzanie sprawozdań statystycznych,

 • monitorowanie stanu należności oraz zobowiązań handlowych.

KADRY I PŁACE
 • prowadzenie akt osobowych pracowników,

 • prowadzenie dokumentacji związanej z zatrudnieniem,

 • sporządzanie list płac,

 • prowadzenie dokumentacji zasiłkowej,

 • sporządzanie zaświadczeń dotyczących zatrudnienia,

 • sporządzanie deklaracji na potrzeby ZUS,US,

 • rozliczanie umów zlecenia oraz umów o dzieło,

 • rozliczanie wpłat PPK.

Przedmiot działalności
Strategia zarządzania

TESTIMONIALS

Ceny naszych usług ustalane są w drodze indywidualnych negocjacji               z klientem i uzależnione są głównie od rodzaju prowadzonej ewidencji     oraz od ilości dokumentów księgowych, dlatego w celu ustalenia opłaty        za usługi księgowe zapraszamy do bezpośredniego kontaktu.            Wychodząc jednak naprzeciw potrzebom rynkowym poniżej przedstawiamy podstawowe koszty prowadzenia dokumentacji obejmującej prowadzenie  do 50 dokumentów miesięcznie:

" Człowiek jest wielki nie przez to,

co posiada, lecz przez to, kim jest;

nie przez to, co ma, lecz przez to,

czym dzieli się z innymi."

Jan Paweł II

 
CENNIK USŁUG

Ceny naszych usług ustalane są w drodze indywidualnych negocjacji z klientem i uzależnione są głównie od rodzaju prowadzonej ewidencji oraz od ilości dokumentów księgowych, dlatego w celu ustalenia opłaty za usługi księgowe zapraszamy do bezpośredniego kontaktu. Wychodząc jednak naprzeciw potrzebom rynkowym przedstawiamy podstawowe koszty prowadzenia dokumentacji obejmującej prowadzenie do 50 dokumentów miesięcznie.

Cennik
Kontakt
bottom of page